Technologia LPG


LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) - wspólna nazwa mieszaniny propan-butanu. Używany jest w formie fazy gazowej, ale przechowywany w zbiornikach pod ciśnieniem jest cieczą.


LPG uzyskiwany jest jako produkt uboczny przy rafinacji ropy. Niewielkie jego ilości otrzymuje się także ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu.


LPG w temperaturze pokojowej ulega skropleniu przy ciśnieniu od 2.2 do 4 atmosfer. Do butli jest pompowany przy ciśnieniu rzędu 6 atm. Butle, w których się go przechowuje i transportuje, napełnia się zwykle do 80% objętości, aby uniknąć rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.


W wielu krajach wzrasta popularność LPG jako paliwa silnikowego, zwłaszcza w Europie (głównie w Holandii, Polsce, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii) oraz w Indiach i Korei Głównym powodem stosowania LPG jako paliwa silnikowego jest jego cena wynosząca w Polsce ok. 45% ceny benzyny bezołowiowej. W wielu krajach, m.in. w Holandii i Belgii, paliwo to jest promowane jako bardziej ekologiczne od benzyny.

Zastosowanie instalacji LPG w samochodach leży w interesie indywidualnego kierowcy jako tańsze, zaś społeczeństwa jako zdrowsze. Jednak kierowca decydując się na określoną formę paliwa do swojego samochodu aspektu ekologicznego zwykle nie bierze pod uwagę. Jest zaś zainteresowany oszczędnością i warunkami eksploatacji samochodu zasilanego gazem płynnym

LPG stosowany jest głównie jako źródło zasilania silników benzynowych, zarówno gaźnikowych jak i z jedno oraz wielopunktowymi układami wtryskowymi. Korzystanie z LPG wymaga zainstalowania instalacji gazowej której cena jest głównie uzależniona od parametrów samochodu (pojemność, ilość cylindrów i moc). Samochody zaopatrzone w tę instalację muszą też częściowo korzystać z benzyny, gdyż ze względów technicznych rozruch i rozgrzanie silnika powinno odbywać się przy zasilaniu benzyną. Bardziej zaawansowane technicznie instalacje automatycznie przełączają się z benzyny na gaz w momencie uzyskania przez silnik odpowiedniej temperatury. W mniej zaawansowanych istnieje konieczność ręcznego przełączania zasilania z benzyny na LPG.

Instalacje gazowe dzieli się na tzw. generacje:
I - instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa lub nadciśnieniowa) bez regulacji składu.
II - instalacja mieszalnikowa (podciśnieniowa lub nadciśnieniowa) z elektroniczną regulacją składu mieszanki.
III - instalacja wielopunktowa, o ciągłym zasilaniu gazem w fazie lotnej.
IV - instalacja wielopunktowa zasilania gazem w fazie lotnej, poprzez elektronicznie sterowane zawory (pot. wtryskiwacze).
V - instalacja wtrysku sekwencyjnego gazu w fazie ciekłej.